جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷

طرح ها و لوایح مرتبط با وکالت

طرح وکالت – ۱۳۸۹/۰۹/۰۱

طرح وکالت – ۱۳۸۹/۰۹/۰۱

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state/783668?fk_legal_draft_oid=783667&a=download&sub=p  ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :