یکشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۷

شورای اجرایی

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران- اسکودا  مورخ   ۹۷/۷/۲۶

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای...

در تاریخ ۹۷/۷/۲۶ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران- اسکودا در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد:   ۱- اصلاحات پیشنهادی اساسنامه در اجرای مصوبه همایش سی ام اصلاحات پیشنهادی اساسنامه به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت.   ۲- تعیین دستور همایش سی و یکم ۱- گزارش بازرسان اتحادیه ۲- تصویب اساسنامه جدید ۳- تصویب... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :