پنجشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۷

همایش «رفع خشونت علیه زنان؛ چالشها و راهکارها»

فراخوان اصل مقالات همایش «رفع خشونت علیه زنان؛ چالش ها و راهکارها»

فراخوان اصل مقالات همایش «رفع خشونت علیه زنان؛ چالش ها...

باطلاع آن دسته از عزیزانی که چکیده مقاله آنها پذیرفته شده و در ویژه نامه همایش به چاپ رسیده است می رساند که می توانند با مراجعه به اسکودا نسبت به دریافت ویژه نامه اقدام فرمایند . مهلت ارسال اصل مقالات نیز تا ۲۰ اسفند تمدید شده است و عزیزان می توانند با رعایت فرمت ضمیمه نسبت به ارسال اصل مقالات خود اقدام فرمایند.     مهلت ارسال اصل مقالات همایش  « رفع خشونت علیه زنان ؛ چالش ها و راهکارها »... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :